free website templates
e-Sprawozdanie finansowe

e-Sprawozdanie zgodne ze strukturami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.
Zawsze aktualne

Na tej stronie sporządzisz swoje sprawozdanie finansowe za dowolny okres obrachunkowy i wygenerujesz plik XML gotowy do podpisu i wysłania do KRS

Sprawdzone rozwiązanie!

Estoński CIT! Sprawozdanie finansowe na wzorcu dostosowanym do wymogów podatku estońskiego!

Uwaga! Możliwość przenoszenia danych z plików excel!

U nas sporządzisz e-sprawozdanie finansowe według struktur logicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów dla wszystkich typów sprawozdań

 • e-sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (załącznik 1 uor),
 • e-sprawozdanie finansowe dla banków (załącznik 2 uor),
 • e-sprawozdanie finansowe dla banków spółdzielczych (załącznik 2 uor),
 • e-sprawozdanie finansowe dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (załącznik 3 uor)
 • e-sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro (załącznik 4 uor),
 • e-sprawozdanie finansowe dla jednostek małych (załącznik 5 uor),
 • e-sprawozdanie finansowe dla fundacji (załącznik 6 uor),
 • skonsolidowane e-sprawozdanie finansowe dla grup kapitałowych,
 • e-sprawozdanie finansowe dla domów maklerskich,
 • skonsolidowane e-sprawozdanie finansowe dla domów maklerskich,
 • e-sprawozdanie finansowe dla Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów),
 • e-sprawozdanie finansowe dla małych SKOK,
 • e-sprawozdanie finansowe dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI),
 • e-sprawozdanie finansowe dla Funduszy Inwestycyjnych

według struktur logicznych w wersji 1-2, 1-5 i 1-6, obowiązującej dla sprawozdań wykonywanych po 1 listopada 2020 r.

Pojęcie jednostek mikro i małych zostało określone w art. 3 ust 1a do 1e ustawy o rachunkowości.
Obowiązki i zakres sprawozdania przedstwiono w tabeli, a obowiązek badania sprawozdania przez biegłego rewidenta w kalkulatorze.

Aplikacja zawiera kompleksowe opracowanie e-sprawozdania finansowego zgodnego ze strukturami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Sprawozdania wykonywane według załączników 1, 4, 5 i 6 uor zawierają opracowaną przez nas Informację dodatkową oraz wzór sprawozdania z działalności jednostki.


Program uzyskał od naszych Użytkowników najwyższą ocenę użyteczności!

 1. zapewniamy wsparcie i możliwość konsultacji z twórcami oprogramowania (telefonicznie i mailowo);
 2. pełna zgodność z ustawą o rachunkowości;
 3. ochrona przed złożeniem błędnego sprawozdania do KRS – sprawozdanie niezgodne rachunkowo nie zostanie wygenerowane;
 4. możliwość wyjaśnienia w komentarzu każdej sytuacji;
 5. możliwość dołączania własnych Informacji dodatkowych, zarówno kompletnych jak i uzupełniających nasze formularze;
 6. automatyczne przeniesienie danych ze sprawozdań za poprzedni okres;
 7. dla sprawozdań według załącznika 1 uor automatycznie generujemy wskaźniki analizy finansowej;
 8. ułatwia pracę biegłego rewidenta przez dołączenie do sprawozdania listy not wykluczonych lub niezgodnych rachunkowo;
 9. umożliwia eksport danych do aplikacji biegłego rewidenta (APS);
Całe wprowadzenie do sprawozdania jest gotowe z odpowiednią możliwością uaktualnienia – dostosowania do warunków istniejących w danym podmiocie gospodarczym.

Dbamy o prawidłowe wypełnianie sprawozdań finansowych

Nasza aplikacja zapewnia zamieszczenie w sprawozdaniu finansowym wszelkich informacji wymaganych ustawą o rachunkowości, a w e-sprawozdaniu (pliku XML) informacji zgodnych ze strukturami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów

Zawartość sprawozdania finansowego:

 • Informacja dodatkowa, w skład której wchodzą:
  • Wprowadzenie do sprawozdania
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not oraz komentarzy, w tym:
   • Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (wymagane przez struktury logiczne e-sprawozdania)
  • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Bilans:
  • Aktywa
  • Pasywa
 • Rachunek zysków i strat wg wersji porównawczej lub wg wersji kalkulacyjnej
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

Automatycznie generowane e-sprawozdanie (plik XML)

Analiza finansowa (dla sprawozdań sporządzanych według Załącznika nr 1)

 1. MOŻESZ SPRAWDZIĆ NASZĄ APLIKACJĘ przeglądając jej krótki opis działania zawierający w skrócie wszystkie kroki od zalogowania do wydrukowania.
 2. MOŻESZ POCZYTAĆ O DZIAŁANIU NASZEJ APLIKACJI – dla osób pragnących wiedzieć więcej przygotowaliśmy stronę, na której możesz przeczytać insturkcję obsługi.
 3. MOŻESZ ZACZĄĆ NATYCHMIAST DZIAŁAĆ rejestrując się i testując aplikację w wersji demo już teraz.

Możesz zacząć pracę już za chwilę

Nasza aplikacja dostępna jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeśli zakup opłacisz szybkim przelewem, to możesz rozpocząć pracę nad sprawozdaniem już za 15 minut.

Możesz jeszcze bardziej przyspieszyć pracę, gdy będziesz pracować zespołowo w tym samym sprawozdaniu finansowym.

Czerwone pola

Poprawność wypełnienia poszczególnych części sprawozdania zaznaczane jest kolorami, co ułatwia bieżący przegląd zaawansowania prac i występujących błędów.


Znaczniki, wskaźniki

Bieżąco aktualizowana ocena poprawności i stopień zaawansowania pracy. W każdej chwili wiesz, co masz do wypełnienia.Podpowiedzi

Tam, gdzie to możliwe zawarliśmy podpowiedzi oczekiwanych wartości w postaci wyniku, jaki przy podliczaniu not powinien naszym zdaniem być poprawny.

Wartości domyślne

Do wszystkich pozycji informacji dodatkowej dodaliśmy wartości domyślne, które można edytować.

e-sprawozdanie finansowe

Jednym kliknięciem wygenerujesz plik XML gotowy do podpisania i wysłania do KRS.

Czytelny wydruk

Kolejnym kliknięciem wygenerujesz czytelny wydruk.

Sprawdź wersję demo

Zapoznaj się z aplikacją do sporządzania e-Sprawozdań finansowych

Warto sprawdzić, jak sporządza się sprawozdanie w oprogramowaniu dostępnym na tej stronie. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu jego działanie, a księgowi będą go sobie nawzajem polecać.

Zapraszamy!

Po zapoznaniu się z wersją demonstracyjną naszej aplikacji zapraszamy do jej zakupu.

AUTORZY PROGRAMU

Henryk Jankowiak

Biegły Rewident Nr upr. 6409

Wiesław Ochmiński

Nasze dotychczasowe programy

Tworzymy oprogramowania od 2002 r.

Arches IT
H.Jankowiak, W.Ochmiński
Spółka Jawna
ul. Żeromskiego 36
82-200 Malbork
NIP: 5792270277
Regon: 383174648

 


📱 tel. kom.:

☎ tel.:
tel./fax:


600 91 05 62
607 66 51 50
55 272 04 14
55 272 55 73