free website templates
e-Sprawozdanie finansowe

e-Sprawozdanie zgodne ze schematami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów

Na tej stronie sporządzisz swoje sprawozdanie finansowe i wygenerujesz plik XML gotowy do podpisu i wysłania do KRS

Możesz zacząć pracę już za chwilę

Nasza aplikacja dostępna jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeśli zakup opłacisz szybkim przelewem, to możesz rozpocząć pracę nad sprawozdaniem już za 15 minut.

Możesz jeszcze bardziej przyspieszyć pracę, gdy będziesz pracować zespołowo w tym samym sprawozdaniu finansowym.

Czerwone pola

Poprawność wypełnienia poszczególnych części sprawozdania zaznaczane jest kolorami, co ułatwia bieżący przegląd zaawansowania prac i występujących błędów.


Znaczniki, wskaźniki

Bieżąco aktualizowana ocena poprawności i stopień zaawansowania pracy. W każdej chwili wiesz, co masz do wypełnienia.Podpowiedzi

Tam, gdzie to możliwe zawarliśmy podpowiedzi oczekiwanych wartości w postaci wyniku, jaki przy podliczaniu not powinien naszym zdaniem być poprawny.

Wartości domyślne

Do wszystkich pozycji informacji dodatkowej dodaliśmy wartości domyślne, które można edytować.

e-sprawozdanie finansowe

Jednym kliknięciem wygenerujesz plik XML gotowy do podpisania i wysłania do KRS.

Czytelny wydruk

Kolejnym kliknięciem wygenerujesz czytelny wydruk.

Dbamy o prawidłowe wypełnianie sprawozdań finansowych

Nasza aplikacja zapewnia zamieszczenie w sprawozdaniu finansowym wszelkich informacji wymaganych ustawą o rachunkowości, a w e-sprawozdaniu (pliku XML) informacji zgodnych ze strukturami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów

Zawartość sprawozdania finansowego:

 • Informacja dodatkowa, w skład której wchodzą:
  • Wprowadzenie do sprawozdania
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not oraz komentarzy, w tym:
   • Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (wymagane przez struktury logiczne e-sprawozdania)
  • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Bilans:
  • Aktywa
  • Pasywa
 • Rachunek zysków i strat wg wersji porównawczej lub wg wersji kalkulacyjnej
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

Automatycznie generowane e-sprawozdanie (plik XML)

Analiza finansowa (dla sprawozdań sporządzanych według Załącznika nr 1)


Aplikacja zawiera kompleksowe opracowanie e-sprawozdania finansowego wraz z Informacją dodatkową, notami wraz z wzorem sprawozdania z działalności jednostki oraz plikiem XML zgodnym ze strukturami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwa Finansów.

Całe wprowadzenie do sprawozdania jest gotowe z odpowiednią możliwością uaktualnienia – dostosowania do warunków istniejących w danym podmiocie gospodarczym.

 1. MOŻESZ SPRAWDZIĆ NASZĄ APLIKACJĘ przeglądając jej krótki opis działania zawierający w skrócie wszystkie kroki od zalogowania do wydrukowania.
 2. MOŻESZ POCZYTAĆ O DZIAŁANIU NASZEJ APLIKACJI – dla osób pragnących wiedzieć więcej przygotowaliśmy stronę, na której możesz przeczytać insturkcję obsługi.
 3. MOŻESZ ZACZĄĆ NATYCHMIAST DZIAŁAĆ rejestrując się i testując aplikację w wersji demo już teraz.

Sprawdź wersję demo

Zapoznaj się z aplikacją do sporządzania e-Sprawozdań finansowych

Warto sprawdzić, jak sporządza się sprawozdanie w oprogramowaniu dostępnym na tej stronie. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu jego działanie, a księgowi będą go sobie nawzajem polecać.

Zapraszamy!

Po zapoznaniu się z wersją demonstracyjną naszej aplikacji zapraszamy do jej zakupu.

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Możesz sporządzić u nas e-sprawozdanie finansowe
 • dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 • dla jednostek małych,
 • dla jednostek mikro,
 • dla fundacji,
 • (wkrótce) dla banków,
 • (wkrótce) dla zakładów ubezpieczeniowych,

W wersji stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Pojęcie jednostek mikro i małych zostało określone w art. 3 ust 1a do 1e ustawy o rachunkowości.
Obowiązki i zakres sprawozdania przedstwiono w tabeli, a obowiązek badania sprawozdania przez biegłego rewidenta w kalkulatorze.

AUTOR PROGRAMU

Program opracowany jest przez
Henryka Jankowiaka.

Autor jest Biegłym Rewidentem Nr upr. 6409.
Od 2002 tworzy oprogramowanie finansowo-księgowe.

Henryk Jankowiak

Nasze dotychczasowe programy

Tworzymy oprogramowania od 2002 r.


ARCHES
Biuro Finansowo-Rachunkowe
ul. Żeromskiego 36
82-200 Malbork

 


tel.: 55 272-04-14
tel./fax: 55 272-55-73
tel. kom.: 600-910-562