Jeśli znasz już działanie aplikacji „Sprawozdanie finansowe” – zaloguj się, a jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.

Jak działa nasza aplikacja?

Po zalogowaniu się należy ustawić parametry wykonywanego sprawozdania finansowego. Jest ich naprawdę niewiele.

Ustawienia parametrów sprawozdania

Następnie należy wypełnić formularze bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Prawidłowo wypełnione pasywa

Częściowo wypełniony rachunek zysków i strat

Teraz można przejść do wypełniania not uzupełniających. Poprawność not odnoszących się do pozycji bilansowych jest kontrolowana automatycznie. (Noty przygotowaliśmy dla sprawozdań wykonywanych według Załącznika 1, 4, 5 i 6)

Lista not. Kolorem zielonym zaznaczone są noty wypełnione prawidłowo, kolor czerwony oznacza błąd.

Przykładowa nota z częściowo uzgodnionymi wartościami i podpowiedzią oczekiwanej wartości.

W dziale „Informacja dodatkowa” przygotowaliśmy (dla sprawozdań wykonywanych według Załącznika 1, 4, 5 i 6) domyślne wartości dla poszczególnych pozycji „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego”, więc w większości przypadków należy je tylko sprawdzić i zatwierdzić.

Wypełnianie kolejnych pozycji „Informacji dodatkowej”.

Dodatkowo – w zależności od rodzaju sprawozdania – należy wypełnić formularze „Rachunek przepływów pieniężnych” i „Zestawienie zmian w kapitale”.

Zaawansowanie prac można obserwować w głównym menu aplikacji.

Główne menu

Drukujemy sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe w postaci pliku pdf

Jednym kliknięciem generujemy plik XML zawierający e-sprawozdanie finansowe

 

Wszystko gotowe! Koniec pracy.


Zachęcamy do wypróbowania naszej aplikacji!

Zarejestruj się i wypróbuj sprawozdanie finansowe Powrót